Kontakta oss

Medlemskap

För att bli medlem kontakta oss på info(@)sönne.com

Ange gärna e-postadress samt vilken gren du tillhör eller om du vill bli medlem av intresse. Vi har även en Facebook-grupp du kan gå med i.

Om du vill bidra till att hålla vårt släktregister uppdaterat så kontakta gärna Ingela Sönne på vår styrelse som ansvarar för att hålla det uppdaterat. Hon kan nås på ingelasonne(@)gmail.com

Medlemsskap, som kan vara aktivt eller passivt, erhålles genom anmälan till och beslut av styrelsen.

Till aktiv medlem av släktföreningen kan antagas varje välfrejdad man eller kvinna, som uppnått 18 års ålder och som är ättling i rakt nedstigande led till Per Nilsson i Kärra eller är änka (änkling) efter eller adoptivbarn till sådan ättling.

Till passiv medlem kan antagas varje ättling i rakt nedstigande led till Per Nilsson intill dess denne ättling uppnått 18 års ålder samt maka (make) till aktiv medlem.

Släktföreningens styrelse för perioden 2017-2020

Carl  Hallström
D
Ordförande
Ingela Sönne
A
Vice-ordförande och släktregistret
Thor Olof Sönne Philogène
A
Ledamot och digital media
Maria Sönne E Kassör och verksamhetsledare
Bengt  Flemark F Sekreterare
Anders Åkesson H
Ledamot
Ing-Marie Sönne
J
Ledamot
Fredrik Trydegård K Ledamot
Christer Gamradt D
Ledamot och stipendier
Torsten Hallström
D Ledamot
Fredrik Sönne E Suppleant
Klara Flemark
F
Suppleant
Tomas Åkesson H
Suppleant
Maximilian Trydegård
K
Suppleant
Sonja Sönne
D
Ledamot
Rolf Sönne
E
Revisor