Släktträffar

 

Släktkalas på Heagården!

Hej alla Sönne-släktingar!
Vi i styrelsen för Släktföreningen Sönne önskar er alla välkomna till släktmöte lördagen den 10 september 2022 på Heagården utanför Ängelholm.

Efter en långdragen pandemi med flera inställda släktträffar är vi nu förhoppningsfulla och återupptar vår verksamhet.

Programmet är som tidigare år. Vi träffas på släktgården Heagården utanför Ängelholm för samvaro och lunch. Som vanligt har vi rundvisning av gården, underhållning och andra aktiviteter.

I år får vi ta del av ett speciellt föredrag om vår släkting Elsa Anderssons, flygpionjär och Sveriges första flygaviatris.

Nytt för i år är även utdelning av Sönnestipendiet, som ska tilldelas yngre släktningar. Sök! Sista dag för ansökan är den 1 september. (Se information nedan).

Övergripande program för släktmötet
Plats: Heagården, Munka-Ljungby

Tid: Lördagen den 10 september

11:30-12:30 Samling
12:30 Lunch
13:30 Jubileumsföredrag om Elsa Andersson
15:00 Släktmöte och utdelning av Sönnestipendiet
15:30 Kaffe och spettkaka med underhållning
Cirka 18:00 Avslutning

Anmälan
OSA 31 augusti med e-post till Ingela Sönne, ingelasonne(@)gmail.com. Ange namn på alla som kommer samt eventuella särskilda preferenser vad gäller maten.

Hoppas vi ses i september.

Välkomna!

Carl Hallström, ordförande