Om oss

Välkommen till Släktföreningen Sönnes webbsida!

Inbjudan till släktmöte

Hej alla Sönne-släktingar!

Vi i styrelsen för Släktföreningen Sönne önskar er alla välkomna till släktmöte lördagen den 10 september 2022 på Heagården utanför Ängelholm. 

Efter en långdragen pandemi med flera inställda släktträffar är vi nu förhoppningsfulla och återupptar vår verksamhet. 

Programmet är som tidigare år. Vi träffas på släktgården Heagården utanför Ängelholm för samvaro och lunch. Som vanligt har vi rundvisning av gården, underhållning och andra aktiviteter.

I år får vi ta del av ett speciellt föredrag om vår släkting Elsa Anderssons, flygpionjär och Sveriges första flygaviatris. 

Nytt för i år är även utdelning av Sönnestipendiet, som ska tilldelas yngre släktningar. Sök! Sista dag för ansökan är den 1 september. (Se information nedan).

Övergripande program för släktmötet

Plats: Heagården, Munka-Ljungby

Tid: Lördagen den 10 september

 

 • 11:30-12:30 Samling
 • 12:30 Lunch
 • 13:30 Jubileumsföredrag om Elsa Andersson
 • 15:00 Släktmöte och utdelning av Sönnestipendiet
 • 15:30 Kaffe och spettkaka med underhållning
 • Cirka 18:00 Avslutning

Anmälan

OSA 31 augusti med e-post till Ingela Sönne, ingelasonne(@)gmail.com. Ange namn på alla som kommer samt eventuella särskilda preferenser vad gäller maten.

 

Släktregister

Vi arbetar ständigt med att uppdatera vårt släktregister. Vi är tacksamma om ni kan bekräfta er mail adress till Ingela Sönne, ingelasonne(@)gmail.com. Där får ni gärna skriva namn, adresser och e-post och andra uppgifter om er själva och era nära i Sönnesläkten.

 

Sönnestipendiet

 • Stipendiet utdelas till yngre släktingar, övre åldersgräns 25 år.
 • Stipendiesumman är max 10 000 kronor per treårsperiod. Summan fördelas mellan stipendiaterna och delas ut vid släktmöte.
 • För att få stipendium krävs medverkan på släktmötet där stipendiet delas ut, samt vid nästkommande släktmöte där stipendiaten håller en kort redogörelse om vad pengarna använts till.
 • Pengarna delas ut för förverkligande av en dröm eller förkovran i ett ämne.
 • Ansökan med kort redogörelse vad pengarna ska användas till skickas till styrelsen i Släktföreningen Sönne.
 • Styrelsen fattar beslut om tilldelning av stipendiet.

 

Hoppas vi ses i september.

Välkomna!

 

Föreningens Ändamål

Släktföreningen är en sammanslutning bland efterkommande till riksdagsmannen och lantbrukaren Per Nilsson i Kärra, har till ändamål

att föra ett fullständigt släktregister,

att stödja forskningar rörande släkten och dess hembygd,

att vårda släktminnen och släkttraditioner

att i allo stärka samhörigheten inom släkten och därmed befryndade släkter

samt att i mån av tillgång lämna stöd till behövande medlemmar.