Stipendium

Sönnestipendium utdelas till yngre släkting för förverkligande och förkovran. Det åligger envar att ansöka om stipendiet. Närvaroplikt när stipendiet tilldelas och en redogörelse vad stipendium
används till. Yngre bör gynnas före äldre. Pragmatisk hållning tills vi hittat stipendiets former. Storleksordningen 10.000 kr delas av stipendiaterna per tre år.

För frågor kring stipendium vänligen kontakta Christer Gamradt på epost gamradt.christer(@)telia.com