Stipendium

  • Stipendiet utdelas till yngre släktingar, övre åldersgräns 25 år.
  • Stipendiesumman är max 10 000 kronor per treårsperiod. Summan fördelas mellan stipendiaterna och delas ut vid släktmöte.
  • För att få stipendium krävs medverkan på släktmötet där stipendiet delas ut, samt vid nästkommande släktmöte där stipendiaten håller en kort redogörelse om vad pengarna använts till.
  • Pengarna delas ut för förverkligande av en dröm eller förkovran i ett ämne.
  • Ansökan med kort redogörelse vad pengarna ska användas till skickas till styrelsen i Släktföreningen Sönne.
  • Styrelsen fattar beslut om tilldelning av stipendiet.
  • Ladda ned ansökningsblankett här

För frågor kring stipendium vänligen kontakta Christer Gamradt på epost gamradt.christer(@)telia.com